Nowości i Promocje!

1. Zabiegi firmy Thalion już w naszym centrum!

Niedobory w organizmie PDF Drukuj Email

Zapraszamy do Centrum Kosmetycznego Uroda na pomiar testowy Kwantowym Analizatorem Zdrowia.

Kwantowy Analizator Zdrowia to innowacyjne urzÄ…dzenie, którego dziaÅ‚anie oparte jest na teoretycznych podstawach naukowych z zastosowaniem zaawansowanego sprzÄ™tu elektronicznego do „wychwytywania” sÅ‚abych pól magnetycznych komórek ludzkich u osoby badanej, a także do oceny jej stanu zdrowia.


UrzÄ…dzenie to sÅ‚uży do kontroli zdrowia w sposób szybki i nieinwazyjny.


Kwantowy rezonans magnetyczny umożliwia:
wczesne wykrycie nieprawidłowości występujące w organizmie człowieka, zanim pojawią się widoczne objawy zewnętrzne,
kompleksowe badanie organizmu ludzkiego,
po badaniu, uzyskanie 32 raportów o stanie zdrowia,
wykrycie zmian zdrowotnych przed oczywistymi objawami i oznakami choroby.

 

Wczesne wykrycie pozwala na szybkie rozpoczÄ™cie leczenia. Zakres testów i raportów m.in.:

- ukÅ‚ad krążenia i naczyÅ„ mózgowych,
­- centralny ukÅ‚ad nerwowy,
­- kondycja wÄ…troby,
- układ pokarmowy,
­- pÄ™cherz moczowy,
­- kondycja pÅ‚uc,
­- nerki,
­- prostata,
­- mikroelementy i witaminy,
­- gÄ™stość mineralna koÅ›ci,
hormony,
­- system immunologiczny,
­- ogólny stan fizyczny,
­- aminokwasy,
­- skóra,
­- koenzymy,
­- toksyny w organizmie,
­- niedobory żywieniowe,

 


Kwantowy Analizator Zdrowia wykorzystuje informacje z medycyny, bioinformatyki, elektroniki, zdobycze medycyny kwantowej i komputerowej analizy pola elektromagnetycznego komórki.

 

PrzykÅ‚adowy raport jednego z 32 analizowanych parametrów:

16. (Witaminy) Raport z analizy

Imię: Andrzej Płeć: Mężczyzna Wiek: 41
Sylwetka: waga idealna(176cm,64kg) Czas badania: 2015-12-23 10:32

 
Aktualne badane wyniki
Badane pozycje Norma wartoÅ›ci Badane wartoÅ›ci  
1. Witamina A 0,346 - 0,401 0,343  
2. Witamina B1 2,124 - 4,192 1,816  
3. Witamina B2 1,549 - 2,213 1,962  
4. Witamina B3 14.477 - 21.348 19,892  
5. Witamina B6 0,824 - 1,942 1,191  
6. Witamina B12 6,428 - 21,396 6,432  
7. Witamina C 4,543 - 5,023 3,214  
8. Witamina D3 5,327 - 7,109 4,193  
9. Witamina E 4,826 - 6,013 4,001  
10. Witamina K 0,717 - 1,486 0,76  
 
Standard referencyjny:
  Norma(-)   Nieznacznie poza normÄ…(+)
  Åšrednie odstÄ™pstwo(++)   Poważne odstÄ™pstwo(+++)
 
Witamina A: 0,346-0,401(-) 0,311-0,346(+)
  0,286-0,311(++) <0,286(+++)
 
Witamina B1: 2,124-4,192(-) 1,369-2,124(+)
  0,643-1,369(++) <0,643(+++)
 
Witamina B2: 1,549-2,213(-) 1,229-1,549(+)
  1,147-1,229(++) <1,147(+++)
 
Witamina B3: 14,477-21,348(-) 12,793-14,477(+)
  8,742-12,793(++) <8,742(+++)
 
Witamina B6: 0,824-1,942(-) 0,547-0,824(+)
  0,399-0,547(++) <0,399(+++)
 
Witamina B12: 6,428-21,396(-) 3,219-6,428(+)
  1,614-3,219(++) <1,614(+++)
 
Witamina C: 4,543-5,023(-) 3,872-4,543(+)
  3,153-3,872(++) <3,153(+++)
 
Witamina D3: 5,327-7,109(-) 4,201-5,327(+)
  2,413-4,201(++) <2,413(+++)
 
Witamina E: 4,826-6,013(-) 4,213-4,826(+)
  3,379-4,213(++) <3,379(+++)
 
Witamina K: 0,717-1,486(-) 0,541-0,717(+)
  0,438-0,541(++) <0,438(+++)
 
 
Opis parametrów
Witamina A:
Witamina A zwiÄ…zana jest ze wzrostem i rozmnażaniem. Jest niezbÄ™dnym materiaÅ‚em budulcowym komórek nabÅ‚onkowych. Niedobór witaminy A powoduje rogowacenie, Å‚uszczenie siÄ™ i zgrubienie skóry, kurzÄ… Å›lepotÄ… i zespóÅ‚ suchego oka, zapalenie spojówek i uszkodzenie siatkówki oka, obniżenie aktywnoÅ›ci pÅ‚ciowej i opóźnienie rozwoju pÅ‚ciowego.
Witamina B1:
Witamina B1 odpowiada za metabolizm cukrów. Niedobór może powodować nietrawienie niektórych substancji, które gromadzÄ… siÄ™ w tkankach, co może prowadzić do zatrucia, grzybicy stóp, utraty wrażliwoÅ›ci stóp, obrzÄ™ków, osÅ‚abienia mięśni, skóry i serca. Niedobór witaminy B1 objawia siÄ™ jako choroba beri-beri. Najpierw pojawiajÄ… siÄ™ miopatie obwodowe, zmÄ™czenie, utrata Å‚aknienia. Póżniej objawy nasilajÄ… siÄ™, pojawia siÄ™ depresja, rozdrażnienie, dezorientacja w wyniku neurologicznych zmian zwyrodnieniowych, zwyrodnienia ukÅ‚adu krążenia i mięśni, obrzÄ™ki.
Witamina B2:
Witamina B2 jest odpowiedzialna za metabolizm tÅ‚uszczy i biaÅ‚ek i za detoksykacjÄ™ w wÄ…trobie. Niedobór witaminy B2 nie powoduje wiÄ™kszych dolegliwoÅ›ci. Objawia siÄ™ zajadami, zapaleniem warg, jÄ™zyka albo spojówek, Å‚ojotokiem, Å›wiatÅ‚owstrÄ™tem, może spowodować problemy z cerÄ… i trawieniem.
Witamina B3:
Witamina B3, niacyna, znana jest jako kwas nikotynowy i nikotynamid. Jest rozpuszczalna w wodzie i może być wykorzystana dla syntezy tryptofanu w organizmie. Jest ważnym elementów hormonów syntetycznych. Witamina B3 wspiera krążenie krwi, obniża ciÅ›nienie, poziom cholesterolu i trójglicerydów, Å‚agodzi zaburzenia trawienia i objawy choroby Meniere'a itd. Witamina B3 ma wpÅ‚yw na egzemÄ™ Å‚ojotokowÄ… i wybielanie i aktywacjÄ™ komórek skóry. Witamina B3 znajduje siÄ™ w wÄ…tróbce, nerkach, chudym miÄ™sie, jajach, kieÅ‚kach pszenicy, produktach peÅ‚noziarnistych, orzeszkach ziemnych, figach itd. Lekki niedobór objawia siÄ™ bezsennoÅ›ciÄ…, utratÄ… Å‚aknienia, bólem brzucha i innymi niespecyficznymi objawami. Poważny niedobór wywoÅ‚uje pelagrÄ™. Ta objawia siÄ™ utrat? masy, zaburzeniami trawienia, zapaleniami skóry i demencjÄ™.
Witamina B6:
Witamina B6 - pirydoksyna, odpowiedzialna jest za metabolizm aminokwasów. Niedobór witaminy B6 jest rzadki, zazwyczaj wystÄ™puje jako ogólny niedobór witamin z grupy B Objawia siÄ™ zwiÄ™kszonym podrażnieniem nerwowo-mięśniowym (drganie powiek, u dzieci - skurcze), zapominaniem, zapaleniami bÅ‚ony Å›luzowej jamy ustnej. Witamina B6 jest odpowiedzialna za podrażnienie ukÅ‚adu nerwowego, odgrywa ważnÄ… rolÄ™ w wytwarzaniu przeciwciaÅ‚ i zapobieganiu miażdżycy. Niedobór witaminy B6 może powodować anemiÄ™, skÅ‚onność do odmrożeÅ„ i innych problemów skórnych. Oprócz tego może zapobiegać przemianie tryptofanu w kwas ksanturenowy, uszkadzajÄ…cy trzustkÄ™. W ten sposób chroni trzustkÄ™.
Witamina B12:
SÅ‚uży do stymulacji funkcji krwiotwórczych szpiku kostnego. Jest ważna zwÅ‚aszcza dla wÅ‚aÅ›ciwego wytwarzania krwi, bierze udziaÅ‚ w syntezie DNA i ATP, jest niezbÄ™dna dla prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania ukÅ‚adu nerwowego. GÅ‚ównym źródÅ‚em w pożywieniu sÄ… produkty pochodzenia zwierzÄ™cego: jaja, mleko, ser, miÄ™so i podroby. Odpowiednia ilość poprawia pamięć, koncentracjÄ™ i zmniejsza ryzyko wystÄ…pienia chorób serca. Niedobór objawia siÄ™ anemiÄ…, utratÄ… masy, pogorszeniem pamiÄ™ci, zdolnoÅ›ci umysÅ‚owych, koordynacji mięśni, obrzÄ™kiem jÄ™zyka, drżeniem i mrowieniem koÅ„czyn.
Witamina C (kwas L-askorbinowy):
Witamina C jest bezbarwnÄ… krystalicznÄ… substancjÄ…, jest rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, Å‚atwo siÄ™ rozkÅ‚ada. Jej gÅ‚ównÄ… funkcjÄ… jest zwiÄ™kszanie odpornoÅ›ci organizmu i ochrona naczyÅ„ wÅ‚osowatych, zapobiega szkorbutowi i przyspiesza gojenie ran. Witamina C umożliwia wykorzystanie żelaza i, dziÄ™ki swoim wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciom biochemicznym, pomaga obniżać zawartość tlenków żelaza w pożywieniu. Wspomaga wchÅ‚anianie żelaza i przechowuje je w ferrytynie znajdujÄ…cej siÄ™ w koÅ›ciach i wÄ…trobie. Badania dowodzÄ…,że dostateczne spożycie żelaza, tak samo jak dostarczanie witaminy C, mo ze przyspieszyc wchÅ‚anianie żelaza o 22% i w zasadzie osiÄ…gnąć normalny poziom absorpcji hemoglobiny. Ze źródeÅ‚ roÅ›linnych, w witamin? C bogate sÄ…: dzika róża, rokitnik, owoce cytrusowe (limonka, cytryna, pomaraÅ„cza, grejpfrut), ziemniaki, pomidory, papaja, brokuÅ‚y, czarna porzeczka, truskawki, kalafior, szpinak, kiwi i żurawina.
Witamina D3:
Jej gÅ‚ównÄ… funkcjÄ… fizjologicznÄ… jest umożliwianie wchÅ‚anianie wapnia w jelitach i zapobieganie krzywicy, Wspomaga wchÅ‚anianie wapnia w organizmie i obniża ryzyko wystÄ…pienia zÅ‚amaÅ„. Jej doSTAR czanie jest wyjÄ…tkowo ważne po urazach i podczas rekonwalescencji w celu umozliwienia budowania tkanki chrzÄ…stnej i kostnej.
Witamina E:
Jej podstawowÄ… funkcjÄ… jest ochrona caÅ‚Å›ci wewnÄ™trznych komórek i zapobieganie utleniania tÅ‚uszczy w komórkach i membranach komórkowych. Chroni komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Ma dziaÅ‚anie antyoksydacyjne, zapobiega starzeniu i poprawia wyglÄ…d. Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i zapobiega powstawaniu nowotworów. Podobno poprawia gojenie ran. Ma również pozytywny wpÅ‚yw na wytwarzanie komórek pÅ‚ciowych, poprawia pÅ‚odność i funkcjÄ™ ukÅ‚adu nerwowego.
Witamina K:
Witamina K jest ważna dla krzepliwoÅ›ci krwi i wzrostu koÅ›ci. Jest niezbÄ™dna do syntezy czterech rodzajów biaÅ‚ek, czynników krzepniÄ™cia (prokonwertyna, czynnik przeciwhemofilowy, Stuarta-Prowera, protrombina) w wÄ…trobie. Organizm posiada maÅ‚Ä… ilość witaminy K, może jednak utrzymywać normalny poziom krzepniÄ™cia krwi, zmniejszać ciężkie krwawienie w fizjologicznym czasie i zapobiegać krwotokom wewnÄ™trznym i hemoroidom. Osoby, u których czÄ™sto wystÄ™puje krwawienie z nosa, powinny spożywać potrawy bogate w witaminÄ™ K. Udowodniono zwiÄ…zek miÄ™dzy witaminÄ… K i zrzeszotnieniem koÅ›ci zwiÄ…zane z wiekiem (tzw. osteoporozÄ™).
 

 
Wyniki testu są jedynie orientacyjne i nie stanowią końcowej diagnozy.

 

 

Copyright ©  urodatck.pl   Projekt: levelus.pl   

Designed by Templatka.pl